TITLU: Din Inima Cartierului Meu
ECHIPA: Marius Huza, Mihai Culescu, Miruna Tirca, Bogdan Rusu, Simona Boboceanu, Simona Peneş, Georgiana Chelu, Oana Băloi, Mihai Dinu
COORDONATOR: Komunitas
PARTENERI: Asop Romania Filiala Bucureşti, Asociaţia De Dezvoltare Comunitara Ferentari, DG Educaţie şi cultură/Programul Tineret în Acţiune, ADP Sector 5
PERIOADA: februarie-iunie 2011

Proiectul "Din inima cartierului meu" este un proiect de intervenţie urbană participativă şi educaţie non-formală, derulat de Asociaţia Komunitas. Timp de 6luni [Februarie 2011-tulie 2011), grupul interdisciplinar format din antropologi, facilitatori comunitari, peisagişti francezi şi români, o asociaţie din cartier, elevi ai Şcolii 136, autorităţi publice (Administraţia Domeniului Public, Sector s 1 şi cetăţeni a transformat aspectul parcului din Aleea Livezilor (Ferentari), dându-i o noua viaţă în cadrul unei iniţiative inedite de transformare a spaţiului public.
Asociaţia Komunitas desfăşoară proiecte de educaţie non-formală în cartierul Ferentari de patru ani. La început, am realizat cercetări socio-antropologice în zonă, iar apoi am demarat proiecte de educaţie non-formală pentru tineri, dezvoltând treptat parteneriate cu şcolile aftate în vecinătatea zonelor mai defavorizate din cartier, Zăbrauti şi Aleea Livezilor. In timpul proiectelor de educaţie urbană derulate de Komunitas la Şcoala 136, copiii au fost extrem de receptivi, au participat cu regularitate la ateliere şi şi-au manifestat în repetate rânduri dorinţa de a realiza acţiuni concrete de amenajare a unor spaţii cu potenţial din cartier.Astfel, am realizat împreună mici experimente de amenajare, cu ajutorul studenţilor de la Facultatea de Peisagistică [Universitatea de Studii Agronomice], deja un partener vechi al asociaţiei: am făcut căsuţe de lemn pentru păsări, pe care le-am pictat şi le-am amplasat în parcuri, bănci din lemn plasate ulterior în curtea Şcolii 136 sau in faţa blocului sau în staţiile de autobuz, mici cabane de lemn, etc.
 Detalii despre primele proiecte de educaţie urbană derulate in Ferentari pot ft găsite aici:
Experienţa proiectelor anterioare ne conturează o imagine cât se poate de completă asupra cartierului Ferentari. Ferentari este un cartier defavorizat, poate cel mai defavorizat din Bucureşti şi cu reputaţie de zonă "no-go" a oraşului: este situat la periferie, ceea ce slăbeşte legăturile sociale cu restul oraşului; poartâ un stigmat social intens, multiplicat de bucureşteni, de locuitorii din cartier şi cel mai mult de mass media, care focusează materialele de presă asupra infracţionalitâţii crescute din zonă şi mai puţin asupra sărăciei şi a efectelor acesteia; este locuit în majoritate de oameni de etnie ramă, care încă atrag după ei discriminare şi critică. Toate acestea devin mecanisme de propagare a excluziunii sociale în zonă.Zona Aleea Livezi lor este una dintre cele mai defavorizate din cartier. Este lipsită de spaţii de socializare, de locuri de joacă pentru tineri, deşi numărul acestora este considerabil, fapt care nu încurajează în nici un fel o atitudine participativă in rândurile comunităţii; oamenii, în special tinerii îşi petrec timpul la scara blocului, unde de cele mai multe ori se depozitează şi gunoaiele. Proiectul "în inima cartierului meu" şi-a propus să revitalizeze relaţiile sociale din cartier prin amenajarea parcului din Aleea Livezilor şi să promoveze o atitudine responsabilă şi participativă a tinerilor faţă de cartierul în care locuiesc, prin iniţierea unor activităţi de urbanism participativ şi intervenţie urbană. Considerăm că proiectul oferă o soluţie sustenabilă pentru probleme interconectate ale cartierului Ferentari şi că a produs o schimbare pozitivă asupra grupurilor de tineri implicaţi, asupra comunităţilor din care fac parte şi asupra celor care au venit în contact cu mesajul proiectului. Participarea in cadrul proiectului a fost o şansă pentru tinerii din vecinătatea dezavantajată -Aleea Livezilor de a îşi inţelege rolul pe care TI pot avea in construirea viitorului cartierului in care trăiesc. Astfel acest proiect le-a oferit un instrument de empowerment, in raport cu mediul lor de viaţă şi cu viitorul lor- asupra cărora, in mod obişnuit, nu au şansa de a decide. Tn acest sens, activităţile proiectului au inclus intâlniri intre parteneri, ateliere participative cu elevii Şcolii 136 (intervenţii pe fotografii, colaje, creaţie şi design de ftuturaşi, plimbări urbane), intâlniri cu comunitatea, campanii de informare (expoziţii şi dezbateri], ateliere colective de pictură, meciuri de fotbal, jonglerii şi proiecţie de ftlm. Aceste metode au făcut ca ideile şi dorinţele comunităţii privind amenajarea parcului, să se regăsească in planurile realizate de peisagişti şi in ftnal să ajungă la autorităţi.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ©  RPR - birou de studii contemporane  |  2010 - 2016  justinian 9  |  Bucuresti  |  020101  |  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |  +40 724 08 35 09