TITLU:
Arhitectura inteligentă_concepte inovatoare pentru arhitectura viitorului. Universitatea de vară_Sibiu 2009
ECHIPA: Coralia Mărginean, Tiberiu Pinciu, Mihai Culescu, Diana Culescu, Celia Ghyka, Daniela Calciu, Zina Macri, Horațiu Răcășan
PARTENERI: Primăria Municipiului Sibiu
PERIOADA: iulie 2009

Ţinând cont de obiectivele Universităţii de Vără, temele de faţă îşi propun să genereze demersuri a căror finalitate să servească ca modele posibile de dezvoltare urbană durabilă (a căror devenire să fie condiţionată de legătura inteligentă şi corectă cu mediul înconjurător). Se mizează pe soluţii cât mai strâns legate de particularităţile sitului, de tehnologiile verzi (deja existente/cunoscute/eficiente) şi relaţia om-natură, om-spaţiu construit. Aceste două din urmă trebuie să stea la baza noilor tipologii de spaţii propuse  prin contopirea celor două idei. Se va ține cont de reabilitarea ideii de agricultură urbană, „landscaping” urban și mixarea spațiu public – spațiu privat. 

1. Locuinţe semicolective pe malul Cibinului
Având la bază toate informaţiile furnizate (conferinţe vizite la faţa locului, planuri, foto, discuţii, etc.) se intenţionează furnizarea de modele „verzi”, de „mobilare” cu locuinţe semicolective şi servicii a malului Cibinului delimitat conform planului. Locuinţele semicolective vor fi formate din apartamente de 2-3 camere (suprafete 80-100 m2), cu terase generoase având la parter spaţii pentru servicii şi dotări publice. Clădirile vor fi construite în regim discontinuu cu regim de înalţime max P+2, POT=30%, CUT max 0.8, coeficient de biotop = min. 1. Se va acorda atenție atât spațiilor necesare parcărilor în mixare cu spații verzi  cât și tehnologiilor de producere a energiilor regenerabile (inclusiv din apă, pământ, soare, vânt).2. Reamanajare Campingului Dumbrava în spaţiu de petrecere a timpului liber
Ținând cont de controversa existentă în jurul acestui spațiu între societatea civilă și investitori, administrația publică locală, se intenționează realizarea de modele posibile de amenajare a spațiului ca loc de recreere și petrecere a timpului liber. Având în vedere particularitățile locului (relief, vegetatie, ape, microclimat) și diferitele grupuri culturale ce formeaza populația Sibiului și localităților vecine, se urmărește realizarea unor spații care sa pună în valoare această diversitate. Un punct important este realizarea spațiilor într-o strânsă legatură cu vecinătățile (Ex: Padurea Dumbrava, Muzeul Astra, etc.).  Coeficienți urbanistici: regim de înalţime max P, POTmax =5%, CUT max 0.01, coeficient de   biotop = min 1. Sistemele de energie regenerabilă folosite vor trebui să asigure independența energetică a dotărilor spațiilor popuse (EX: iluminat, apă potabilă, etc.)3. Locuire colectivă densă în mediul urban – la limita zonei protejate a centrului istoric.
Considerând perimate actualele clădiri de locuințe colective din mediul urban (atat uman cât și energetic). În acest sens pe situl pus la dispoziție se așteaptă furnizarea de modele de locuire densă care să țină cont de surse de energie regenerabilă, înverzirea clădirilor (coeficient de biotop), dar și relațiile dintre vecini pentru a face cât mai plăcută viața într-o cladire de acest gen. Coeficienți urbanistici: regim de înalţime max P+4, POTmax =65%, CUT max 2, coeficient de biotop = min. 1.5. Sistemele de energie regenerabilă folosite vor trebui să asigure independența energetică a dotărilor spațiilor popuse (EX: iluminat, apă potabilă, etc.) Pentru a evita realizarea de clădiri tip dormitor se vor asigura spații pentru servicii atât la parter cât și la etajul I. Se va face uz de grădini suspendate ori de câte ori va fi nevoie. Locuinţele colective vor fi formate din apartamente de 2-3 camere (suprafete 80-100 m2), cu terase generoase, având la  parter spaţii pentru servicii şi dotări publice. Se va acorda atenție atât spațiilor necesare parcărilor corelate cu spații verzi,  cât și tehnologiilor de producere a energiilor regenerabile (inclusiv din apă, pământ, soare, vânt).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ©  RPR - birou de studii contemporane  |  2010 - 2016  justinian 9  |  Bucuresti  |  020101  |  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |  +40 724 08 35 09