TITLU:
Amenajarea spaţiului suprateran parcaj universitate
ORGANIZATOR: Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR) si Filiala Bucuresti a OAR
ECHIPA: Alex Axinte, Cristi Borcan, Radu Lesevschi (studioBASAR) Ioana Tudora, Bogdan Gyemant-Selin, Diana Culescu, Mihai Culescu, Ioana Streza, Christian Voinescu (RPR_)
PERIOADA:  noiembrie 2011
REZULTAT: Locul VIIIPiaţa Mare

Proiectul  se integrează în sistemul de pieţe din jurul Universităţii propunând o alternativă la ambienţele existente: un spaţiu versatil, aparent gol, apt să găzduiască comportamente individuale sau de grup variate. In contextul unui complex de spaţii cu atmosfere diferite dar care au, fiecare în parte, un caracter intimist, relativ închis în raport cu cadrul urban general, realizarea unui spaţiu public centripet, de dimensiuni generoase şi adaptabil unor utilizări ce presupun participarea unui mare număr de oameni contrabalansează absenţa unui loc de întruniri într-o zonă devenită simbolică nu numai pentru Bucureşti. Astfel proiectul suprapune spaţiului simbolic, existent în mentalul colectiv, un spaţiu fizic capabil să îndeplinească funcţiunea de forum urban, suprapunând acest spaţiu fizic celui care poartă în fapt numele de Piaţa Universităţii.

 Aceasta suprapunere a unei agore urbane, a unui nume şi a unui loc simbolic poate contracara percepţia colectivă relativ confuză a acestui spaţiu urban.


Din punct de vedere compozitional proiectul se bazează pe o non-ierahizare a spaţiului pieţei, ce permite citirea lui atât ca un spaţiu longitudinal, subordonat bulevardului şi faţadei Universităţii cât şi ca un spaţiu central, subordonat exedrei şi funcţionând ca o piaţă urbană clasică. Citirea acestui spaţiu nu este determinată de designul urban ci de dinamica socială, de interesele şi acţiunile individuale sau de grup, de instanţa percepţiei. In acest sens pavajul propus are o geometrie neutră, determinată de direcţia bulevardului dar fără a sublinia sau ierarhiza fragmentările spaţiale inerente. Dalajul este realizat din dale prefabricate de beton poros, fonoabsorbant, cu reziduuri industriale de sticlă înglobate în masă. Dalele permit o întreţinere facilă, permiţând o readaptare în timp ce poate insera noi infrastructuri (lumini, sunete, apă şi alte branşamente la infrastructuri necesare unui spaţiu polivalent)


Funcţiunile propuse sunt înglobate în cadrul unor obiecte multifuncţionale ce integrează chioscuri, bănci, copertine, vegetaţie dar şi elementele tehnice aferente parcajului subteran. Intenţia proiectului nu este cea de a masca rampele sau exhaustoarele ci de a le integra, ca pe elemente fireşti ale unui oraş modern, în designul general al pieţei. Astfel exhaustoarele nu au fost abordate ca elemente „bruiante” ale spaţiului ci ca posibile generatoare de sociabilitate. Se remarcă în toate marile oraşe faptul că aerisirile spaţiilor subterane devin zone de aglutinare, exhaustoarele asigurând răcoare vara şi căldură iarna. Ele nu numai că nu sunt evitate ci devin locuri de întâlnire sau de petrecere a timpului în spaţiul public.

Designul ales este unul modern, simplu, care nu se afirmă pe sine ci lasă să domine, la nivelul imaginii urbane, arhitectura clădirilor și siluetele arborilor. Piaţa Universităţii se constituie astăzi ca un palimpsest pe care fiecare proiect anterior şi-a lăsat amprenta specifică epocii în care a fost creat. Noile intervenţii, deşi discrete, îşi afirmă apartenenţa la contemporaneitate, fără a agresa osatura clasică a pieţei.  Nu am abordat proiectul ca pe unul de reconstrucţie, sau de „reparare” a pieţei ci ca pe unul de afirmare a unei noi perioade în viaţa acestui spaţiu urban şi a oraşului în integralitatea sa. Materialele şi detaliile folosite sunt specifice designului contemporan, subliniind non-apartenenţa noilor intervenţii la proiectul iniţial.

In cadrul proiectului vegetaţia a fost limitată la o serie de aliniamente menite să amelioreze microclimatul local, fără a crea spaţii verzi importante ca suprafaţă dar insignifiante ca aport ecologic şi ambiental (plecând de la faptul ca un ha. de gazon are un efect ameliorativ echivalent cu al unui singur arbore de talia I). Aspectele ecologice au fost luate în consideraţie în special în alegerea speciilor de arbori utilizate, specii usor adaptabile mediului urban, rezistente la poluarea generată de trafic. Pe de altă parte proiectul vegetal este unul care nu necesită lucrări de intreţinere frecvente.

  Aliniamentele şi grupurile de arbori propuse participă la proiectul arhitectural, dând identitate Pieţei Universităţii în raport cu vecinătăţile, personalizând segementele diferite ale acesteia şi permiţând multipla lectură a spaţiului. Speciile de arbori alese nu reiau opţiunile anterioare ci le respectă reinterpretându-le în noul context urban. Crearea aliniamentului de Acer platanoides are ca scop amintirea intenţiei iniţiale a proiectului de a planta platani fără a crea însă mutiplele dezagremente legate de această din urmă specie (alergogen, suspus multiplelor atacuri de paraziţi, nerezistent la poluare, creştere lentă) dar menţinând silueta şi foliajul acestuia şi generând o imagine similară. Abordarea ecologică este evidentă şi la nivelul detaliilor tehnice : utilizarea de materiale permeabile şi drenaje care să asigure managementul apelor pluviale, betoane fonoabsorbante care să reducă poluarea fonică, ameliorarea generală a microclimatului urban.


Iluminatul ţine seamă la rândul său de presiunile ecologice generând o dispersie atmosferică minimă şi protejând vegetaţia de iluminatul nocturn direct. In acelaşi timp urmăreşte o non-ierarhizare a spaţiului accentul fiind pus atât de-a lungul bulevardului cât şi pe centrul exedrei. Spațiul este iluminat la sol prin intermediul unor reflectoare amplasate (h. 6-8 m) pe stâlpii multifuncționali amplasați de-a lungul bulevardului  (ce susțin firele pentru troleibuze, iluminat multiplu, bănci, alte infrastucturi) și prin intermediul unor spoturi mascate în cadrul obiectelor majore amplasate în spațiu, sticla înglobată în beton participând la atmosfera generală. Iluminatul arhitectural şi ambiental pune în valoare doar cornişa clădirilor din hemiciclu și cornișa universității, marcând la înălțime conturul întregului spațiu urban și lăsând spaţiul pieţei să domine peisajul nocturn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ©  RPR - birou de studii contemporane  |  2010 - 2016  justinian 9  |  Bucuresti  |  020101  |  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |  +40 724 08 35 09