TITLU: Perdele de protectie – Parcul Industrial Ploiești
ECHIPA: rpr_birou de studii contemporane
PERIOADA: septembrie  2011
 
 
IMG 9334
 
La solicitarea Administrațieie Parcului Industrial Ploiești și Asociației Viitor Plus - Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, proiectul elaborat își propune înființare unor cortine vegetale de protecție pentru spațiile comune care se află în propietatea „Parcului Industrial Ploiești”. Acestea vor îndeplini în același timp mai multe funcțiuni: îmbunatațirea imagini de ansamblu a spațiilor exterioare; izolara și delimitarea vizuală și spațială a Parcului;  reglarea microclimatului local;  asigurarea legăturii între elementele habitatului în care este instalat Parcul Industrial Ploiești (șleau de luncă - terenuri agricole și padurea aflată în imediata apropiere a Parcului). Cortinele vegetale sunt formate din specii de arbori (speciile care vor asigura volumul vegetal), marginite catre partea carosabila de cel putin un rand de arbusti pentru a inchide parterul masivelor. Partea care se afla catre limita de propietate (gard) nu va fi plantata cu specii de arbusti pentru a putea asigura o continuitate in eventualitatea instalarii unor masive vegetale in incintele private.

Flora teritoriului aparține zonei de silvostepă (șleau de câmpie) cu pătrunderi ale stejarului pedunculat în partea de nord (Quercus pedunculata), carpen (Carpinus betulus), ulm (Ulmus sp.). Stratul arbustiv cuprinde: porumbarul (Prunus spinosa), maces (Rosa canina), păducel (Crategus monogina). Vegetația ierboasă este reprezentată de specii în care predomină gramineele: păiuș (Festuca valesiaca, F. pseudovina), firuța (Poa preatensis), etc. Vegetația cultivată cuprinde cereale (grâu, orz, orzoaica, ovăz, porumb - legume, vita de vie, pomi fructiferi: măr, vișin, cireș, prun).


În zona de luncă în care este situat şi terenul analizat, vegetaţia este alcătuită din stejărete şi stejăreto-şleauri de luncă cu vârstă înaintată şi productivitate ridicată. Pădurea Crângul lui Bot este încă reprezentativă din acest punct de vedere, aceasta fiind alcătuită predominant din stejar, însoţit şi de carpen, jugastru, ulm etc. Etajul arbustiv, care acoperă foarte bine solul, este format din păducel, lemn câinesc, sânger, măceş ş.a. Vegetaţia forestieră de tip natural din apropierea terenului analizat confirmă încadrarea teritoriului în zona stejăreto-şleaurilor şi stejăretelor de luncă din regiunea de câmpie. Având în vedere modificările antropice produse asupra solurilor din terenul care face obiectul studiului, revenirea la o favorabilitate ridicată a acestora pentru vegetaţia naturală poate fi realizată numai prin aplicarea unor lucrări de afânare a stratului vegetal. 
 
 
 IMG 9352
 
 
 
MODUL DE PLANTARESECTIUNE PIP Model (3) 
randare