TITLU: Landscapes Identification and Character Assessment in The Romania - Bulgaria Cross Border Area
ECHIPA: Benabdallah Jamil, Dragoman Sabin, Iute Alexandru, Dițoiu Bogdan, Rulinska Sasha, Lozeva Chana (Detente Consultants), Nicolas Triboi, Alina Adascaliței, Hugo Receveur, Mihai Culescu, Diana Culescu, Ioana Streza, Pierre Bortnowski, Sinziana Macaveiu, Mihai Alexandru, Catalina Ioniță (Atelier Foaie Verde)
PERIOADA: decembrie 2013                                                                                                                                         descarcă .pdf           

 peisaj animale domestice
 

Studiul are scopul de a oferi un punct de plecare pentru încurajarea autorităților publice în adoptarea de politici și măsuri la nivel local, regional și transfrontalier pentru protejarea, gestionarea și planificarea peisajelor.
Integrarea componentei „peisaj” în elaborarea strategiilor de management a diferitelor zone, va duce la o mai bună protecție și gestionare a patrimoniului natural în zona transfrontalieră.
Prin acest studiu au fost atinse următoarele puncte:
• Analiza situației legislative actuale în ceea ce privește protecția și gestionarea peisajelor
în România și Bulgaria.
• Elaborarea unei metodologi pentru inventarierea, evaluarea și clasificarea peisajelor din zona transfrontalieră
• Elaborarea unui „atlas al peisajului” pentru zona transfrontalieră România-Bulgaria.
• Elaborarea unei documentații tehnice pentru realizarea unor amenajări de tip „belvedere”.
• Elaborarea unui raport cu recomandări de politici, măsuri și proiecte pentru protecția și promovarea peisajelor.
Studiul a fost elaborat în 3 etape:
1. Cercetarea informațiilor existente despre situl studiat.
2. Studiul pe teren
3. Clasificare și recomandări în urma comparării rezultatelor din primele două etape.

Pentru o analiză mai eficientă, teritoriul studiat a fost împărțit în 85 de unități de peisaj. Elementele cheie care au dus la delimitarea unităților de peisaj au fost: scara peisajului (macro sau micro peisaj), văile ca structuri specifice sitului studiat al cărui element central este Dunărea, încărcătura istorică, socială sau culturală bine definită în anumite zone, structura geo-morfologică a sitului.

 

Harta unitatilor de peisaj

Pentru a ilustra, sintetiza și compara cât mai ușor caracteristicile unităților de peisaj, pentru fiecare din ele a fost elaborată o diagramă înglobând următoarele elemente:

1.Caracteristici hidro-geomorfologice (prezența apei; peisajul mineral; caracteristicile reliefului)
2. Potențialul natural (arii protejate; vulnerabilitate la eroziune, deșertificare, inundații, alunecări de teren; complexitatea și diversitatea florei și faunei; infrastructura verde care să ajute la diminuarea efectelor schimbărilor climatice)
3. Potențial agricol (tipuri de agricultură – intensivă, extensivă; existența produselor cu specific local; prezența animalelor domestice în peisaj; prezența suprafețelor împădurite; proporția terenurilor agricole în peiaj;
4. Arhitectura și elemente construite (arhitectură tradițională; prezența construcțiilor- monument; prezența clădirilor noi; prezența arhitecturii industriale.
5. Dezvoltarea urbană și teritorială (accesibilitate și transport; proporția între suprafața construită și neconstruită; prezența zonelor construite valoroase; dinamica urbană; tipologii urbane;
6. Indicatori demografici (varietatea și distribuția grupurilor etnice; natalitate)
7. Patrimoniu imaterial (îndeletniciri tradiționale, evenimente tradiționale și folclorice; notorietate și popularitatea peisajelor d.p.d.v. turistic)

 

diagrama

 

În urma studiilor si evaluarilor pe teren, 28 de puncte/zone de belvedere au fost evidențiate în scopul de a ilustra unele dintre cele mai atractive zone ale teritoriului studiat.
Au fost alese 13 situri din România, 13 din Bulgaria și 2 belvederi cinematice (una pe apa si una pe uscat).

puncte belvedere

 

propunere punct belvedere

analiza panorama

Criteriile pentru alegerea acestor situri au fost:
• Varietatea peisajelor observate
• Varietatea percepției (vedere amplă sau vedere în lungul unui element director – un drum, un fir de apă)
• Prezența a cel puțin unui punct de belvedere în fiecare județ/sector
• Alegerea punctelor de belvedere a fost făcută astfel încât să evidențieze peisajul transfrontalier

O pagină din atlas:

O pagină din atlas cuprinde descriera unității studiate (caracteristicile peisajului și evoluția sa, profilul socio-economic și cultural), o enumerare a amenințărilor interne sau externe, o serie de recomandări pentru a sporii potențialul zonei, harta cu punctele de interes și fotografii, scheme, schițe care evidențiază cel mai bine specificul unității de peisaj.

 

pagina din atlas

 
peisaj dabuleni
 

Despre patrimoniul arhitectural:

Ambele țări au un patrimoniu vernacular bogat dar întâmpină dificultăți în conservarea să.
O diferență ușor de sesizat între arhitectura vernaculară din cele două țări este utilizarea frecventa a pietrei în Bulgaria spre deosebire de România unde lipsa carierelor de piatră a determinat utilizarea acestui material doar în cazul construcțiilor importante.
În vederea conservării și valorificării patrimoniului arhitectural recomandările sunt: încheierea de parteneriate între autoritățile locale și posesorii de construcții de patrimoniu, promovarea unor trasee tematice care să lege punctele de interes, accesarea fondurilor europene destinate conservării și valorificării patrimoniului atât la nivel național cât și transfrontalier.

arhitectura

detalii peisaj
 
 

Despre culturile de viță de vie:

În zonă de est a Dunării, cultivarea viței de vie a început în jurul anului 6000 i.e.n., fiind una dintre cele mai vechi regiuni din lume în care se produce vin. În perioada comunistă peisajul era dominat de culturii vaste de viță de vie; acum întreaga producție este privată fiind unul dintre cele mai profitabile sectoare agricole atât din România cât și din Bulgaria. Vinul produs aici este din ce în ce mai calitativ datorită modernizării facilităților de producție. Pe lângă cultivarea și producția la scară mare, în această zonă producția artizanală, “in casa”, este foarte răspândită.

Recomandările pentru creșterea potențialului acestor zone sunt: promovarea unor trasee tematice, valorificarea peisajului rpin aplicarea unor strategii de management specifice, stabilirea de parteneriate între agențiile de turism, producători și cultivatori și posesorii de unități de cazare, creearea de croaziere cu tematice pe Dunăre, extinderea centrelor de cultivare și producție cu unități de cazare și educarea personalului în domeniul turismului.

culturi vita de vie

Despre patrimoniul arheologic:

Zonă transfrontalieră Româno-Bulagara este bogată în situri arheologice, marea majoritate localizate în bazinul Dunării care reprezenta o axă strategică pentru civilizațiile antice.
Recomandările pentru creșterea potențialului acestor zone sunt: protejarea atât juridică cât și fizică a siturilor arheologice, încurajarea căutărilor și deschiderea de noi situri arehologice, restaurarea siturilor existente și atașarea de facilități turistice, ușurarea accesibilități în zonă siturilor, promovrea de trasee transfrontaliere tematice, elaborarea unor strategii de management specifice siturilor arheologice.

situri arheologice

Belvederi cinematice: 


Din cele 28 de belvederi selectate, 26 sunt fixe și 2 cinematice, dintre care una pe apă și una pe uscat.
“Caravana panoramica” (“The Panoramic Caravan”) a fost gândită ca un element mobil de observație, ce se va deplasa pe uscat și în jurul căreia se vor organiza evenimente: discuții, proiecții de film, prezentări etc. Scopul este de a promova zona tranfrontaliera Româno-Bulgară și în mod special obiective mai puțin cunoscute. Din punct de vedere vizual, caravana a fost imaginată ca o structură asemănătoare cu cele destinate transportului de stupi, în căutarea zonelor cu polen, des întâlnite pe marginea șoselelor în această zonă.

 

caravana belvederi

 

caravana belvederi 2

 

Despre mobilier, detalii etc:

1. Design contemporan pentru a oferi o imagine dinamică și modernă a zonei
2. Materiale durabile (lemn, oțel, beton)
3. Integrarea logoului “The Eastern Danube Region” în design-ul mobilierului

exemple mobilier

 

Landscape Atlas of the Romania Bulgaria Cross Border Area 94