TITLU: Amenajarea Peisagistică a Grădinii Publice din Cadrul Zonei Protejate a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu - Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie – Dali
ECHIPA: Șerban Popescu-Criveanu, Alexandra Hajnšek, Irina Popescu-Criveanu, Ana Maria PETRESCU, Carmen Moldoveanu, Ramona Ungureanu, Toader Popescu, Şerban Georgescu, Cristian Severin, Dumitru Florescu (Quattro Design), Diana Culescu, Ioana Streza, Mihai Culescu, Smaranda Comănescu (RPR)
PERIOADA: martie 2014

 
Târgu Jiu – Faza DALI

Tema de proiectare elaborată de Primăria Municipiului Târgu Jiu are ca obiective reabilitarea vegetației și a amenajărilor existente precum și elaborarea de propuneri noi care să răspundă cerințelor utilizatorilor Grădinii Publice: amenajarea unor zone decorative, cu compoziții arboricole și floricole, introducerea de noi alei pietonale și ciclabile, înlocuirea mobilierului urban cu unul adecvat caracterului istoric al parcului, realizarea unei noi împrejmuiri.

Pentru a răspunde cât mai adecvat cerințelor temei de proiectare, studiul elaborat de echipa noastră cuprinde două etape: analiza situației existente și propunerile de intervenție.

Astfel, în prima fază a proiectului a fost realizat studiul istoric și al compoziției parcului, evaluarea vegetației și a dotărilor, studiul circulațiilor, studiul rețelelor de utilități publice și studiul regimului juridic al ansamblului.

 

1 incadrare 

 

8 4 Ilustratiii istorice gradina publica.jpg

 

8 2 Ilustratii gradina publica 2014

 

22 Evolutia orasului I

 

22 Evolutia orasului II

 

2 4 Vegetație etape de dezvoltare

 

4 2 Plan situatie)existenta compozitia generala peisagistica

 

4 3 Situatie existenta plantatii

 

Scopul general urmărit, prin intervențiile propuse ulterior, a fost realizarea unei amenajări auto-sustenabile care să răspundă necesităților de utilizare ale Grădinii Publice de către locuitorii orașului.

La nivel de vegetație, de exemplu, se urmărește utilizarea de specii care să nu necesite un
consum sporit de resurse sau lucrări de gestionare foarte importante; la nivelul de mobilier urban și finisaje se urmărește alegerea unor soluții care să fie în concordanță cu caracterul istoric al spațiului și în același timp să fie durabile și să nu necesite reparații sau înlocuiri frecvente.

Punctual, viziunea generală de amenajare a Grădinii Publice are ca obiective:

În ceea ce privește “sistemul general de alei al grădinii: prevederea unor alei noi în completarea celor existente; prevederea unor trasee ciclabile organizate în circuite care să menajeze punctele de maximă circulație pietonală și părtile liniștite ale grădinii; executarea unor pavaje decorative pentru întregul sistem de alei principale.
Prevederea unor noi intrări în Grădina Publică dinspre Bd. C. Brâncuși: în partea de Nord a grădinii; în partea de Sud a grădinii (intrările fiind necesare organizării circuitelor pietonale și desfăsurării lucrărilor de amenjare peisagistică).
Asigurarea unor accese mai bune către Ștrandul municipal: acces carosabil și pietonal dinspre Bd. C. Brâncuși; acces pietonal din partea de Nord-Vest a Grădinii.
Stabilirea unui amplasament pentru un nou pavilion de expoziție, în partea cu funcțiuni culturale a grădinii, pavilion care poate avea tematica de „Pavilion scandinav”.
Completarea punctelor de jocuri de copii: în partea de Nord-Vest a grădinii; în partea de Sud a grădinii (platformă de jocuri și dansuri, trasee de biciclete, platformă și instalații pentru skating).
Completarea instalației de iluminat din grădină, în două circuite distincte pentru părtile de Nors și de Sud ale parcului; montarea unor corpuri de iluminat de bună calitate.
Organizarea mobilierului urban și sistemul de semnalizare din grădină.
Realizarea unei împrejmuiri decorative a grădinii către Str. Unirii și Bd. C. Brâncuși și a unor puncte de intrare remarcabile (fără schimbarea configurației punctului de intrare către Poarta Sărutului); soluționarea problemei pe care o pune trotuarul foarte îngust adiacent grădinii de pe Bd. C. Brancusi”
(Extras din “Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție – DALI”, cap. 2.4.3. Tema lucrărilor de amenjare peisagistică a Grădinii Publice, pag. 49)

 

5 1 Obiective de amenajare dali

 

5 4 Exemple amenajari vegetatie

 

5.2 Vegetatie viziune generala de amenajre