TITLU: Plan Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați, Municipiul Galați, Jud. Galați - Studiu Peisagistic
ECHIPA: Toader Popescu, Andrei Jelescu, Alexandra Ana-Visinescu, Șerban Popescu-Criveanu (Quattro Design), Jeni Ioniță, Alexandrina Retegan (Halcrow Romania), Ioana Tudora, Diana Culescu, Bogdan Gyemant-Selin, Mihai Culescu (RPR)
PERIOADA: august 2012
 
 
 12
 

Faleza Galați necesita lucrări de reamenajare care să pună în valoare elementele valoroase antropice - sculpturi, arhitectura, design, etc. - sau naturale – ecosisteme valoroase, perspective și priveliști către Dunăre. Aceste lucrări de reamenajare trebuie făcute cu protejarea elementelor existente, incluzând metode moderne de water management specifice siturilor inundabile, utilizând specii de plante adecvate.
Trebuie asigurate accese multiple către sit a persoanelor cu dizabilități sau a cărucioarelor de copii. Accesele trebuie multiplicate și relaționate cu țesutul urban, facilitând și încurajând deplasările pietonale sau velo. Pistele de biciclete trebuie amenajate astfel încât să fie evitate conflictele cu pietonii și să asigure accesul velo pe întreg situl, fără discontinuități, urmând sa fie realizată și o buna conexiune cu restul orașului. Pavajele trebuie realizate astfel încât sa fie în concordanță cu tipul de utilizare a spațiilor și să asigure confortul deplasărilor. Se recomandă utilizarea unor materiale poroase, hidrofile, care să reducă drastic scurgerea către canalizare a apelor pluviale (beton hidromania, pietriș sau nisip stabilizat etc.).
Proiectele de reamenajare a falezei vor urmări constituirea unor locuri cu ambiante personalizate, acordând o atenție deosebită confortului fizic, adecvării la clima și atractivității.
Compoziția spațială trebuie să pună în evidență monumentele existente pe sit și sa permită amplasarea de noi monumente ce vor da personalitate sitului.
Este recomandată extinderea promenadei urbane spre portul vechi și integrarea acestuia cu respectarea detaliilor de construcții existente și oferind o alternativă din punct de vedere ambiental actualei faleze. Odată cu extinderea falezei către portul vechi este necesară reconfigurarea spațiului din jurul Căpităniei și a scuarului de pe strada Portului.
Se recomandă reamenajarea nivelului superior al falezei și activarea lui socială, descurajarea traficului auto de viteză și lărgirea trotuarelor de-a lungul Bulevardului Falezei și multiplicarea conexiunilor acestuia cu zonele rezidențiale adiacente – Mazepa 1, Mazepa 2...
Din punct de vedere al confortului urban și al utilizării spațiului se recomandă amplasarea unui mobilier de calitate, amplasat astfel încât să răspundă modurilor posibile de utilizare diferențiată și să fie integrat în peisajele diferite ale sitului, dând în același timp coerența necesară întregului ansamblu de spații.
Infrastructurile tehnice trebuie realizate astfel încât să nu impieteze asupra peisajului și să răspundă cerințelor ecologice.
Din punct de vedere al vegetației, un prim pas în reabilitarea spațiilor verzi aferente sitului studiat îl constituie recenzarea vegetației existente. În acest sens, se recomandă realizarea unui cadastru verde complet și complex care să conțină atât informații cu privire la starea generală a plantelor (dimensiuni, port, vârsta, stare de sănătate, etc.) precum și considerente de ordin estetic și funcțional (importanța în cadrul amenajării, capacitate de umbrire, capacitate de absorbție a apei, etc.).
Intervențiile ulterioare trebuie realizate în baza diagnosticului obținut în urma acestui studiu. De asemenea, acestea trebuie să ia în considerare aspecte legate de ecologie și water management astfel încât noile elemente vegetale introduse sa fie cât mai adaptate la condițiile staționale și să aibă capacitatea de a se agrega în unități ecosistemice viabile.
Se va avea în vedere distribuirea judicioasa a numărului de exemplare din speciile dominante pentru a putea evita situații de criză (atacuri de boli sau dăunători specifici, dezvoltați în condiții optime de creștere pentru aceștia) care ar putea crea prejudicii imaginii de ansamblu a amenajărilor prin pierderea unui volum vegetal important. Astfel, pe viitor, pe lângă speciile Tilia sp. (tei), Populus sp. (plop), Salix sp. (salcie), Pinus nigra (pin negru), Picea pungens ‘Argentea’ (molid argintiu) vor fi introduse - în cadrul unor noi amenajări sau acolo unde se constată debilitarea materialului arboricol și se decide înlocuirea acestuia - noi specii capabile să se dezvolte optim în condițiile staționale (sol, condiții de însorire, poziționare față de curenții de aer principali, umiditate, etc.) date de locul amplasării (malul Dunării, zona inferioara a falezei, zona superioara a falezei, etc.). Aceste noi elemente vegetale vor trebui să contribuie și la sporirea confortului utilizatorului prin oferirea de zone umbrite (prin intermediul unui coronament bogat, cu un nivel de inserție relativ ridicat astfel încât primele ramuri ale coroanei să se afle la minim 4 metri fata de sol și să permită circulația utilizatorilor), dar să ofere și siguranța în utilizarea spațiilor chiar și în condițiile unor lucrări de întreținere minimale (specii cu capacitați de drajonare și lăstărire reduse).
Speciile folosite în acest moment în amenajări, care și-au dovedit incapacitatea de adaptare, cum este cazul Pinus nigra (pin negru) sau Thuja sp. (tuia), nu vor mai fi utilizate în noile amenajări. În cadrul planului de gestionare se va lua în considerare înlocuirea treptată a exemplarelor existente în funcție de gradul de debilitare și termenul de viabilitate preconizat.
De asemenea, se va avea în vedere individualizarea spațiilor verzi ce compun situl prin utilizarea unor specii cu o valoare estetica deosebită, capabile să genereze spații-simbol la nivelul orașului prin diferite calități cum ar fi: perioada și mod de înflorire, mirosul /culoarea florilor, textura frunzișului, coloritul frunzișului de toamnă, etc.
În ceea ce privește spațiile cvasi-naturale precum și cele antropizate, dar ieșite în prezent din exploatare, trebuie avută în vedere realizarea unor evaluări cantitative și calitative a unităților ecosistemice rezultate. O hotărâre în legătura cu menținerea sau schimbarea destinației acestor spații trebuie să se realizeze numai în urma unei astfel de evaluări care sa fie pusă în balanță alături de aspectele sociale și economice.
De asemenea, este necesar a se realiza un plan de gestionare integrată a spațiilor verzi și a vegetației aferente care să includă tehnici de actualitate.

 
 PERSP IMPORTANTE VM02 2012 10 15 A0P 10000 ROTIT
 
studiu insorire
06
 
1.7.A 32
 
1.7.A 30
 
1.7.A 27
 
1.7.A 25
 
1.7.A 28
 
1.7.A 03
 
1.7.A 14
 
1.7.A 17
 
 
 
1.7.A 35
 
1.7.A 19
 
1.7.A 08
 
3x
 
05